outsourcing:

Kromě standardních servisních a instalačních prací nabízí naše společnost řešení na základě paušálních servisních smluv. Smlouvy jsou sestaveny dle požadavků zákazníka a zpravidla se jedná o pravidelné měsíční návštěvy našeho technika u zákazníka. Tímto se přenáší odpovědnost za chod výpočetní techniky ve Vaší firmě na společnost RJ Systems, s.r.o. a odpadají náklady spojené se zaměstnáváním vlastního technika.

  Aktuálně: